Mergelyan

«Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գործարան» ՓԲԸ ներկայացնող կայք:

Կայքում ներկայացված է «Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գործարան» ՓԲԸ-ի պատմությունը, արտադրանքը, ծառայությունները, նորությունները, հաշվետվությունները և «Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գործարան» ՓԲԸ-ի  արձագանքները: Կայքը աշխատում է երեք լեզվով: Կայքը ստանում է մշտական տեխնիկական օգնություն, ինչպիսին է հոստինգի և դոմենի աշխատանքի մշտական վերահսկումը, նաև տեղեկատվական աջակցություն – նորությունների թարմացում:

Հղում` https://www.mergelyan.am