MediaTour

MediaTour տուրիստական ընկերության կայք:

Կայքում կարող եք ծանոթանալ արտագնա և ներգնա տուրերին և ուշադրություն դարձնել թեժ առաջարկություններին: Մանրամասն ծանոթանալ որոշ տուրերի ծրագրերի հետ և առցանց-չատում կապ հաստատել տուր-մենեջերի հետ անմիջապես կայքում: Ընկերությունը նաև զբաղվում է միջոցառումների պլանավորմամբ և ավիատոմսերի վաճառքով, որոնց մասին Դուք կարող եք տեղեկացվել առանձին բաժիններում:

Կայքի վեբ դիզայնը կատարված է վառ գույներով, որոնք ազդարարում են ճանապարհորդության սկիզբ, ծովը և հանգիստը հիշեցնող գրաֆիկական տարրերով:

Կայքը ստանում է մշտական տեխնիկական և տեղեկատվական աջակցություն՝ անխափան աշխատանք և թեժ առաջարկների և տուրերի թարմացում:

Հղում՝ https://www.mediatour.info.am