Lichenlogy

Կայքում ներկայացված են Հայաստանի քարաքոսերը՝ առցանց-քարաքոսաբանությունը Հայաստանում:

Կայքում արտացոլվել է քարաքոսաբանության վերաբերյալ տարատեսակ տեղեկություն՝ Հայաստանում քարաքոների պատմությունը, քարաքոսերի ցանկը, միջոցառումներ, կրթական նյութեր, հետազոտություններ և այդ թեմայի վերաբերյալ սիմպոզիմուների մասին տեղեկություն: Կայքը աշխատում է երկու լեզվով և իրականացված է մինիմալիստական ոճով, պայծառ գույներով և լայմի գույնի վառ նոտայով:

Հղում` https://www.lichenology.am

  • Loren Hector
  • 2016 Awards