Arag

Կայքը ներկայցնում է «Արագ» ՍՊԸ, որը Հայաստանում ապահովում է իր հաճախորդների մտավոր սեփականության պաշտպանությունը Հայաստանում:

Դա դասական կայք-այցեքարտ է, կազմված երեք էջից և կատարված է մինիմալիստական ոճով, որը միշտ մնում է արդիական: Կայքը ներկայացված է երկու լեզվով: Կայքում Դուք կարող եք ծանոթանալ ընկերության գործունեությանը և նրա ստեղծման պատմությանը, նաև կապ հաստատել նրա ներկայացուցիչների հետ – ուղարկել հաղորդագրություն ընկերությանը անմիջապես կայքից կամ տեսել գրասենյակի հասցեն «Կոնտակտներ» բաժնում: Կայքի աջակցությունը տեղի է ունենում անընդհատ, ինչպես տեխնիկական – կայքի անխափան աշխատանք և պաշտպանություն հարձակումից, այնպես էլ տեղեկատվական:

Հղում` https://www.arag.info.am

  • 28 Jul 2017
  • Bori Shinichi
  • 2015 Film Awards, 2016 Maina awards