ԿԱՅՔ-ԱՅՑԵՔԱՐՏ

70.000 դրամ

• ժամանակակից ադապտիվ դիզայն 

• կայքի բջջային տարբերակ 

• մինչև 5 էջ՝ բովանդակության տեղադրմամբ 

• հետադարձ կապի ձև

 լեզվային 2 տարբերակ

• հիմնական seo-օպտիմիզացում 

• սոցիալական ցանցերի հետ ինտեգրում 

• հաշվիչներ և տեղեկատուներ 

ԿԱՅՔ-ԱՅՑԵՔԱՐՏ

70.000 դրամ

• ժամանակակից ադապտիվ  դիզայն 

 

• կայքի բջջային տարբերակ 

 

• մինչև 5 էջ՝ բովանդակության տեղադրմամբ 

 

• հետադարձ կապի ձև լեզվային 2 տարբերակ

 

• հիմնական seo-օպտիմիզացում 

 

• սոցիալական ցանցերի հետինտեգրում

 

• հաշվիչներ և տեղեկատուներ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԿԱՅՔ
90.000 դրամ

• ժամանակակից ադապտիվ դիզայն 

• կայքի բջջային տարբերակ 

• մինչև 20 էջ՝ բովանդակության տեղադրմամբ 

• հետադարձ կապի ձև 

• «Բլոգ» մոդուլ 

• լեզվային 2 տարբերակ 

• հիմնական seo-օպտիմիզացում 

• սոցիալական ցանցերի հետ ինտեգրում

• հաշվիչներ և տեղեկատուներ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

90.000 դրամ

• ժամանակակից ադապտիվ 

դիզայն 

 

• կայքի բջջային տարբերակ 

 

• մինչև 20 էջ՝ բովանդակության տեղադրմամբ 

 

• հետադարձ կապի ձև 

 

• «Բլոգ» մոդուլ 

 

• լեզվային 2 տարբերակ 

 

• հիմնական seo-օպտիմիզացում 

 

• սոցիալական ցանցերի հետ ինտեգրում

 

• հաշվիչներ և տեղեկատուներ

ԲԻԶՆԵՍ ԿԱՅՔ

120.000 դրամ

• ժամանակակից ադապտիվ դիզայն 

• կայքի բջջային տարբերակ 

• 20 էջից ավել՝ բովանդակության տեղադրմամբ 

• հետադարձ կապի ձև 

• «Բլոգ» մոդուլ

• «Օնլայն խորհրդատու» մոդուլ 

• լեզվային 2 տարբերակ 

• հիմնական seo-օպտիմիզացում 

• սոցիալական ցանցերի հետ ինտեգրում

• հաշվիչներ և տեղեկատուներ

ԲԻԶՆԵՍ ԿԱՅՔ

120.000 դրամ

• ժամանակակից ադապտիվ դիզայն 

 

• կայքի բջջային տարբերակ 

 

• 20 էջից ավել՝ բովանդակությանտեղադրմամբ 

 

• հետադարձ կապիձև 

 

• «Բլոգ» մոդուլ

 

• «Օնլայն խորհրդատու» մոդուլ 

 

• լեզվային 2 տարբերակ 

 

• հիմնական seo-օպտիմիզացում 

 

• սոցիալական ցանցերի հետ ինտեգրում

 

• հաշվիչներ և տեղեկատուներ

ԻՆՏԵՐՆԵՏ-ԽԱՆՈՒԹ

210.000 դրամ

• ժամանակակից ադապտիվ դիզայն 

• կայքի բջջային տարբերակ  

• կայքի բարդ կառուցվածքի ստեղծում 

• ապրանքների կատալոգ 

• «Զամբյուղ» մոդուլ 

• «Նմանատիպ ապրանքներ» մոդուլ 

• մեկնաբանությունների համակարգ 

• գրանցման և անձնական հաշիվ ստեղծելու հնարավորություն 

• միացում վճարային համակարգին 

• ապրանքների բազային տեղադրում (մինչև 200 ապրանք) 

• հետադարձ կապի ձև 

• «Բլոգ» մոդուլ 

• «Օնլայն խորհրդատու» մոդուլ 

• լեզվային 2 տարբերակ 

• հիմնական seo-օպտիմիզացում 

• սոցիալական ցանցերի հետ ինտեգրում 

• հաշվիչներ և տեղեկատուներ 

ԻՆՏԵՐՆԵՏ-ԽԱՆՈՒԹ

210.000 դրամ

• ժամանակակից ադապտիվ դիզայն

 

• կայքի բջջային տարբերակ  

 

• կայքի բարդ կառուցվածքի ստեղծում 

 

• ապրանքների կատալոգ 

 

• «Զամբյուղ» մոդուլ

 

• «Նմանատիպ ապրանքներ» մոդուլ

 

• մեկնաբանությունների համակարգ 

 

• գրանցման և անձնական հաշիվ ստեղծելու հնարավորություն 

 

• միացում վճարային համակարգին 

 

• ապրանքների բազային տեղադրում (մինչև 200 ապրանք)

 

• հետադարձ կապի ձև 

 

• «Բլոգ» մոդուլ 

 

• «Օնլայն խորհրդատու» մոդուլ 

 

• լեզվային 2 տարբերակ 

 

• հիմնական seo-օպտիմիզացում 

 

• սոցիալական ցանցերի հետ ինտեգրում 

 

• հաշվիչներ և տեղեկատուներ 

ԼԵՆԴԻՆԳ

80.000 դրամ

• ժամանակակից ադապտիվ դիզայն 

• կայքի բջջային տարբերակ 

• կայքի կառուցվածք՝ հատուկ ընտրված ձեր նախագծի համար 

• տվյալների գրավման ձևեր 

• հետադարձ հաշվարկի ժամանակաչափ՝ ակցիա կամ մոտիվացիայի անցկացնելու համար 

• լեզվային 1 տարբերակ 

• հիմնական seo-օպտիմիզացում 

ԼԵՆԴԻՆԳ

80.000 դրամ

• ժամանակակից ադապտիվ դիզայն 

 

• կայքի բջջային տարբերակ 

 

• կայքի կառուցվածք՝ հատուկ ընտրված ձեր նախագծի համար 

 

• տվյալների գրավման ձևեր

 

• հետադարձ հաշվարկի ժամանակաչափ՝ ակցիա կամ մոտիվացիայի անցկացնելու համար 

 

• լեզվային 1 տարբերակ 

 

• հիմնական seo-օպտիմիզացում